Your hair, your identity, my work

06 - 47 22 03 42

Privacyverklaring Studio ID

Studio ID, gevestigd aan Wilhelminalaan 2, Boskoop, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Studio ID
Wilhelminalaan 2
2771 VD Boskoop
06 – 47 22 03 42

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio ID verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Met toestemming van de betrokkene kunnen wij ook doormiddel van telefoongesprekken gegevens verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waar u ze voor achter heeft gelaten. Dit doel is voor ons om te weten wie wij in onze stoel hebben, dat wij u kunnen bereiken, mocht dat nodig zijn, dat wij de eerdere behandelingen, zoals kleurnummers en eventuele bijzonderheden, kunnen inzien.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Studio ID bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
7 jaar na het beëindigen van de samenwerking. Dit dient schriftelijk of mondelijk gedaan te worden, doormiddel van een whats-app, sms, e-mail, telefoongesprek of een persoonlijk gesprek.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio ID verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u om of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U mag uw gegevens ten alle tijden inzien, aanpassen of verwijderen.

Vragen
Studio ID is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze administratie of het verwerken van uw persoonsgegevens, aarzelt u dan niet om contact met ons op te maken via: studioid@hotmail.com.